Satu Hassin politiikkablogi Ajatuksia ja havaintoja politiikasta

Kaikki blogit puheenaiheesta Investointisuoja

CETA suojaa ulkomaalaista sijoittajaa - demokratia, ympäristö ja työolot unohtui

Eduskunta käsittelee parhaillaan EU:n ja Kanadan välistä vapaakauppasopimus CETA:a, joka on kohdannut jo valmisteluvaiheessa voimakasta kritiikkiä erityisesti epädemokraattisena pidetyn investointisuojan osalta. CETA-sopimuksen on arvioitu kaventavan demokratiaa ja hankaloittavan ympäristön ja ihmisten kannalta tärkeän sääntelyn toteuttamista antaessaan ylikansallisille suuryrityksille ja sijoittajille mahdollisuuden haastaa valtioita investointituomioistuimeen, mikäli ne kokevat oikeutensa tulleen loukatuksi.

Luovuttaako Suomi tuomiovallan korporaatioille?

Vaalit käynnissä, joulu tulossa, huippukokous Brysselissä, riittävästi tapahtumia, jotka vievät mielenkiinnon. Kaiken kukkuraksi alkoholilaki runtattiin kehiin, ja sekös jos mikä täytti palstatilan näyttävästi. Silloin on helppo tehdä taustalla pieniä päätöksiä, jotka jäävät uutispimentoon, mutta joiden merkitys on silti suuri.

Sivumennen mainiten, viimeksi kun alkoholilaki oli keväällä näyttävästi mediassa, pienemmälle huomiolle jäi se, että eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen hallintarekisteristä.

TTIP:n hyödyt kyseenalaisia

Kävin tänään taas ulkoministeriön lukuhuoneessa tutustumassa EU:n ja USA:n välillä neuvoteltavan vapaakauppasopimus TTIP:n neuvotteluasiakirjoihin. Pitkällisten avoimuusvaatimusten jälkeen neuvottelupapereihin tutustuminen on avattu nyt jäsenmaiden kansanedustajille. Tosin meidänkin asioihin perehtyminen on tehty vaikeaksi, kun papereita saa käydä lukemassa vain tarkkaan rajattuna ajankohtana ulkoministeriön asiaan varatussa lukuhuoneessa. Paperit ovat englanniksi, joka myös hieman hankaloittaa tiedonsaantia.

Aiheettomat uhkakuvat vesihuoltoon ja investointisuojaan liittyen

Käsittelin tässä blogissa jo aiemmin niitä seikkoja, kuinka vesiämme ei olla yksityistämässä nykyistä enempää tai keskustelu aiheesta on vähintäänkin sekavaa. Julkisessa keskustelussa liikkuu aika paljon mitä erikoisempia käsityksiä siitä, kuinka TTIP johtaisi mitä hirvittävimpiin vedenhallintatilanteisiin.

TTIP – vapaakaupan varjolla valtaa ulkomaisille sijoittajille

 

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen neuvottelupöydällä oleva vapaakauppasopimus TTIP on herättänyt julkisuudessa paljon keskusteluja, korkeita odotuksia ja suuria huolia. Erityisesti huomiota ja huolta on herättänyt kauppasopimukseen sisältyvä investointisuoja.

TTIP - Askel eteen- vai taaksepäin?

Transatlanttinen kauppa- ja investointisopimus, lyhemmin TTIP, on herättänyt runsaasti keskustelua erityisesti siihen liitettyjen pelkojen ja neuvotteluprosessin tiukan salaisuuden takia. Eniten huolta on herättänyt investoija-valtio -riitojenraktaisumenettely välimiesoikeudessa, josta on kuitenkin tuoreimmassa sopimusluonnoksessa luovuttu. Tämän lisäksi on epäilty, millaisia vaikutuksia sopimuksella olisi esimerkiksi jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin harjoittaa haluamaansa työ- ja ympäristöpolitiikkaa tai tuottaa julkisia palveluitaan haluamallaan tavalla.

Mietteitä USA:n ja EU:n välisestä vapaakauppasopimuksesta.

Paljon mainostettu ja kehuttu Yhdysvaltojen ja Eu:n välinen vapaakauppasopimus. Eu kauppakomissaari Karel de Guch on melkein yksin vastuussa Yhdysvaltojen kanssa käytävästä neuvottelusta TTIP-sopimuksesta. Poliitikot vakuuttavat, että sopimus tuo kasvua ja työpaikkabuumin Eurooppaan.

Miksi TTIP?

Miksi uusista vapaakauppasopimuksesta neuvotellaan? Mitä ja kenen tavoitteita ne edistävät? Tämä on esipuheeni Marko Juutisen kirjoittamaan, tänään 15.4.2015 julkistettavaan Attac-raporttiin ”TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki: Onko huoleen syytä?”.

Ajetaanko suuryritysten investointisuojaa vapaakaupan varjolla?

EU ja Yhdysvallat ovat kesästä 2013 neuvotelleet sopimusta jonka virallinen tarkoitus olisi poistaa kaupan esteitä ja avata uusia mahdollisuuksia sääntelyn yhdenmukaistamiselle. Nyt kysyn kuten Katekismus  "Mitä se tarkoittaa?"

Neuvotteluja ei käydä yksittäisten kansallisparlamenttien  kanssa vaan EU:n kanssa.  EU siis  tekee sopimuksen, joka tulee sitomaan jäsenmaat.

EU, USA ja investointisuoja

EU ja Yhdysvallat neuvottelevat vapaakauppasopimuksesta. Neuvottelujen ytimessä ovat kaupan esteiden poistaminen ja sääntelyn yhtenäistäminen.

Kannatan kaupan esteiden poistamista. Neuvotteluissa on kuitenkin myös kipupisteitä. Merkittävin on niin kutsuttu investointisuojamekanismi. Sen myötä amerikkalaisilla isoilla yhtiöillä olisi etulyöntiasema pieniin suomalaisyrityksiin verrattuna - vieläpä Suomessa!

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä