Satu Hassin politiikkablogi Ajatuksia ja havaintoja politiikasta

Kaikki blogit puheenaiheesta Laki on voimassa

Tuulivoimalan CE-merkintä, kantelu, päätös, konedirektiivi

Arvostelin oikeuskanslerille 26.l0.2017 eri viranomaisten menettelyä tuulivoimaloiden CE-merkintöjen valvonnassa. Ilmoitin, että CE-merkintä ja sen valvonta on tuulivoimaloiden osalta pettänyt, vaikka tuulivoimaloissa on oltava CE-merkintä konedirektiivin mukaisesti. Ja esim. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes siirtää valvontavastuun työsuojeluviranomaisille. 

 

Aiemmin Ruotsissa tuulivoimaloissa oli runsaasti puutteita, ja valmistajia asetettiin myyntikieltoon.

Maan tapa, oma etu edellä jaetaan valtion tukea tuulivoimaan

Suomea pidetään oikeusvaltiona, mutta tosiasiassa niin asia ei ole. Verrataan vaikka EU:n oikeuskäytäntöön Suomen mielivaltaista tapaa suunnitella pelkillä suunnittelutarveratkaisuilla suuria 3-4 alueen tuulivoimaloita (= ilman YVA-prosessia), ja toisekseen YVA-prosessien puolueellisuus, jossa ELY-keskukset tukeutuvat vain tuulivoimayhtiöiden maksamien konsulttien "selvityksiin". Perusteluissa ei ole mukana yhtään faktaa, ainoastaan ideologisin mielipitein johdetaan valtuustojen maallikko päättäjiä harhaan.

 

Laki on sama kaikille

Olaus Petrin mukaan "Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei voi olla lakikaan." - hiljattain monet seurakunnat ovat päässeet pohtimaan mikä on kohtuullista (Yle 22.09.2017), kun niiltä on vaadittu rahankeräyslupaa kuten muiltakin yhdistyksiltä.

Mitä tarkoittaa RULE OF LAW ?

Laki on vallassa, Laki on voimassa, Lailla on valta, Lailla on etuoikeus, ja Oikeusvaltio periaate.     

Oikeusvaltio tarkoittaa, että valtio on hyväksynyt toiminta periaatteet mitkä ovat toiminnassa oikeusperiaatteet, että lain henki tulisi hallita kansakuntaa.

Vastakohtana se ei tarkoita eikä perustu jonkun laisen mielivaltaiseen päätöksen tekoon, yksittäisten hallituksen virkamiesten oikkuihin. Satunnaiseen ryöstö retkiin ja naapurien alueitten valloituksiin.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä