Satu Hassin politiikkablogi Ajatuksia ja havaintoja politiikasta

Kaikki blogit puheenaiheesta Laitosvalta

Tarkkailla ja rangaista

Otsikko "Tarkkailla ja rangaista" on ranskalaisen sosiologin Michel Foucaultin suljettuja laitoksia (kuten vankiloita) oivaltavasti kuvaava kirjallinen teos. Suomi on hyvin laitosvaltainen yhteiskunta. Ylen elävä arkisto on julkaissut 8.9.2006 mielenkiintoisen jutun otsikolla "Vähäosaisten pakkoauttaminen". Se sisältää keskusteluvideon päivämäärällä 26.5.1972.

Laitosvalta tsaarin aikaisena jäänteenä

Suomi on hyvin laitosvaltainen yhteiskunta. Laitosvaltaan liittyy erityisen vallanalaisuuden suhde oikeusturvaan. Erityisessä vallanalaisuus-suhteessa jokin ihmisryhmä nähdään perusoikeuksiltaan heikompina kuin ns. ”tavalliset” kansalaiset.

Laitosvalta / erityinen vallanalaisuus on vanha termi sille miksi joskus luokiteltiin ihmisiä eri kasteihin perustuslaillisilta oikeuksiltaan. Länsimaisen oikeuskäsityksen mukaan perusoikeuksien rajoitukset tulisi tehdä yksilökeskeisesti eikä henkilön viiteryhmän perusteella.

Erityinen vallanalaisuus

Yhteiskunnan kontrolli kaikista vähäosaisimpia kohtaan on lisääntynyt viime vuosina. Esimerkiksi kuntouttava työtoiminta ja muut pakkotyöt ovat yhteiskunnan suosiossa. Kuten aiemmin kirjoitin, niin nyt myös maahanmuuttajille suunnitellaan erityistä työvelvoitetta. Lasten ja nuorten sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat 20 vuodessa tuplaantuneet.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä