Satu Hassin politiikkablogi Ajatuksia ja havaintoja politiikasta

Mitä uutta Pariisin sopimus toi?

Kattavuus

Sopimus hyväksyttiin Pariisin ilmastokokouksessa yksimielisesti. Yhdenkään hallituksen edustaja ei riitauttanut päätöstä. Kyseessä on oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, joka astuu voimaan, kun sen on ratifioinut vähintään 55 maata, jotka kattavat vähintään 55 % maailman päästöistä.

187 maata, jotka kattavat yli 98% maailman päästöistä, ilmoitti Pariisin kokouksen alla tai aikana YK:lle päästörajansa vuodelle 2030 tai 2025.

Mitä oli aikaisemmin: YK:n ilmastopuitesopimus 1992 (voimaan 1994) asetti yleistavoitteen estää ihmisen aiheuttama vaarallinen ilmastonmuutos, mutta ei ottanut kantaa ilmastonmuutoksen suuruuteen eikä päästörajoihin. Kioton pöytäkirja 1997 (voimaan 2005) asetti päästörajat vain teollisuusmaille, ja vain vuosiksi 2008-2012. USA ei liittynyt Kiotoon, Kanada liittyi mutta erosi myöhemmin. Kööpenhaminan ilmastokokouksen alla 2009 suurin osa maailman maista ilmoitti kansalliset päästörajansa vuodelle 2020/2025. Ne vahvistettiin seuraavana vuonna Cancunissa.

Jatkuvuus ja pitkän aikavälin tavoite

Pariisin sopimuksessa ei ole takarajaa, eli se ohjaa toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Sopimus toteaa, että globaalit päästöt pitää saada taittumaan laskuun mahdollisimman nopeasti. Pitkän aikavälin tavoite on painaa globaalit päästöt tasapainoon hiilinielujen kanssa tämän vuosisadan loppupuoliskolla. Hiiltä ilmasta imeviä nieluja ovat muun muassa metsät. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä fossiilisista polttoaineista luopumista että metsäkadon pysäyttämistä.

Mitä oli aikaisemmin: Aikaisemmin ei ole kyetty sopimaan pitkän aikavälin globaalia päästövähennystavoitetta.

Kunnianhimo

Pariisin sopimuksessa sanotaan, että ilmastonmuutos tulee hillitä "selvästi kahden asteen alapuolelle, pyrkien kohti puoltatoista astetta." Sopimus velvoittaa maat tarkastelemaan päästörajojen riittävyyttä 5 vuoden välein, ensimmäisen kerran vuonna 2018. Maakohtaisia päästörajoja saa muuttaa vain tiukempaan suuntaan. Aukko nyt ilmoitettujen maakohtaisten päästörajojen ja lämpenemistavoitteen välillä sanotaan julki (COP21-päätöksen kohdat 17 ja 21). Maiden nyt ilmoittamat päästörajat johtavat 55 gigatonnin (Gt) päästöihin vuonna 2030. Jotta lämpeneminen jäisi alle kahden asteen, globaalit päästöt vuonna 2030 saisivat olla korkeintaan 40 Gt. IPCC pyydetään arvioimaan vuoteen 2018 mennessä, mihin päästöt pitää painaa, jotta lämpeneminen ei ylitä 1,5 astetta.

Mitä oli aikaisemmin: Kesti vuosiin 2009-2010 asti ennenkuin YK:n ilmastoneuvotteluissa saatiin sovittua minkäänlaista lämpenemisen ylärajaa. Kööpenhaminassa 2009 saatiin melkein sovittua 2 astetta. Tästä ei kuitenkaan tullut virallista päätöstä, koska kokouksessa ei päästy yksimielisyyteen. 2 asteen raja ilmastonmuutokselle hyväksyttiin virallisesti Cancunin ilmastokokouksessa vuonna 2010. EU oli ajanut sitä vuodesta 1996. Ilmaston tutkijat arvioivat Kööpenhaminan kokouksen alla ilmoitettujen päästörajojen johtavan 3,5 asteen lämpenemiseen.

Sitovuus

Maiden ilmoittamat päästörajat eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta sen sijaan raportointi niiden täyttämisestä on. Käytännössä sitovuutta voimistaa myös se, että päästörajoja voidaa muuttaa vain tiukempaan suuntaan.

Mitä oli aikaisemmin: Kioton pöytäkirjan sitovat päästörajat ovat koskeneet vain perinteisiä teollisuusmaita.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vahingot

Pariisin päätös tunnustaa sen, että ilmastonmuutos on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan vahinkoja ja menetyksiä, joihin ei voi sopeutua. Tästä ei kuitenkaan muodostu korvausvelvollisuutta.

Mitä oli aikaisemmin: Ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja ja menetyksiä ei aikaisemmin ole tunnustettu ilmastokokousten päätöksissä.

Rahoitus

Teollisuusmaat sitoutuvat mobilisoimaan vuosiksi 2020-2025 vähintään 100 mrd dollarin vuotuisen rahoituksen kehitysmaiden ilmastotoimiin, päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tämä kattaa myös yksityisen sektorin rahan. Tämä, kuten myös velvoite raportoida ilmastorahoituksesta, on teollisuusmaille sitova, muille maille vapaaehtoinen.

Mitä oli aikaisemmin: Cancunin päätöksessä 2010 teollisuusmaat sitoutuvat kasvattamaan ilmastorahoitusta vuoteen 2020 mennessä vähintään 100 mrd dollariin.

"Palomuuri" rakoili

Ilmastoneuvottelijoiden kengässä vuosikaudet hiertänyt kivi on niin sanottu palomuuri, eli jyrkkä jako perinteisten teollisuusmaiden ja muiden maiden velvollisuuksien välillä. Pariisin sopimuksessa kansallisesti päätetyt päästörajat sekä velvoite tehdä niistä tiliä koskevat kaikkia maita. Köyhille ja haavoittuville maille annettavaan ilmastorahoitukseen "palomuuri" jäi. Kiina kuitenkin on luvannut 3 mrd dollaria ilmastorahoitusta köyhemmille maille.

Mitä oli aikaisemmin: YK:n ilmastopuitesopimuksen liitteessä I on lueteltu teollisuusmaat, käytännössä silloiset OECD-maat ja entisen Neuvostoliiton valtapiiriin kuuluneet maat. Puitesopimus toteaa "yhteisten mutta eriytettyjen vastuiden" (common but differentiated responsibilities) periaatteen, jolla on tarkoitettu, että vastuu päästövähennysten aloittamisesta kuuluu teollisuusmaille. Kehitysmaat ovat halunneet tulkita sopimusta siten, että päästörajat ja muut velvoitteet koskevat aina ja ikuisesti vain perinteisiä teollisuusmaita.

Teollisuusmaat taas ovat halunneet laajentaa velvoitteiden kattavuutta. Vuoden 1992 jälkeen maailma on muuttunut paljon. Liitteen I ulkopuolisissa "kehitysmaissa" on noin 30 maata, joiden kansantuote henkeä kohti on suurempi kuin köyhimmissä EU-maissa. Kiinan päästöt ovat kasvaneet maailman suurimmiksi ja henkeä kohti ne ovat samaa suuruusluokkaa kuin EU:n. Malesian päästöt ovat henkeä kohti puolitoistakertaiset verrattuna EU:hun. Yksi tärkeimpiä syitä hitaaseen edistykseen kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa on ollut se, että mm Saudi-Arabia, Kiina, Malesia ja Intia ovat halunneet pitää kiinni kehitysmaastatuksesta ja siitä, että velvoitteet jatkossakin koskisivat vain perinteisiä teollisuusmaita.

Mikä mahdollisti onnistumisen?

Ratkaiseva syy Kööpenhaminan epäonnistumiseen vuonna 2009 oli kiista "palomuurista" perinteisten teollisuusmaiden ja muiden välillä. Vuonna 2011 Durbanissa EU onnistui murtamaan pelin, jossa mm Saudi-Arabia esiintyi kehitysmaana köyhimpien ja haavoittuvimpien maiden rinnalla. EU sai ensin köyhimmät kehitysmaat ja saarivaltiot tukemaan sitä, että seuraavaan ilmastosopimukseen tulee päästörajat kaikille maille. Kokouksen kuluessa tätä tulivat tukemaan mm Afrikan maat ja Brasilia. Lopulta USA, Intia ja Saudi-Arabiakaan eivät kehdanneet vastustaa.

Myös Pariisin kokouksessa EU liittoutui ensin Afrikan, Karibian ja Tyynen meren maiden kanssa mm tukemaan ilmaston lämpenemisrajan tiukentamista 1,5 asteeseen. Tähän "ilmastokunnianhimon liittoutumaan" tuli mukaan muitakin maita, myös Yhdysvallat. Pariisin kokouksen onnistumiseen vaikutti ratkaisevasti myös Ranskan hallituksen ja ulkoministeri Fabiuksen erittäin taitava diplomatia sekä se, että liike-elämän puolella tiukkaa, kunnianhimoista ja ennustettavaa ilmastonsuojelua vaativat äänet ovat voimistuneet erittäin merkittävästi.

Pariisin oheistuloksia

Pariisin kokouksen alla ja aikana annettiin ainakin nämä lupaukset, kokouksen varsinaisten päätösten lisäksi:
20 maata ja 28 sijoittajaa lupasivat antaa 10 mrd dollaria päästöttömän energian tutkimukseen.
120 maata lupasi sijoittaa aurinkoenergiaan 100 mrd dollaria vuoteen 2030.
37 maata lupasi vähentää metsien hävittämisen puoleen vuoteen 2020 mennessä ja kokonaan vuoteen 2030 sekä uudelleenmetsittää Intian kokoisen maa-alueen.
700 kaupunkia lupasi siirtyä pelkkään uusiutuvaan energiaan vuoteen 2050 mennessä

Ympäristöministeriön tiivistelmä Pariisin päätöksistä:
http://www.slideshare.net/mobile/Ymparistoministerio/pariisin-ilmastosopimus

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Sopimus on osittain oikeudellisesti sitova. Sitovaa on se, että maiden pitää esittää jotakin päästötavoitteita, mutta nuo tavoitteet eivät sido niitä.

BBC:n mukaan

“Some aspects of the agreement will be legally binding, such as submitting an emissions reduction target and the regular review of that goal.

However, the targets set by nations will not be binding under the deal struck in Paris.

Observers say the attempt to impose emissions targets on countries was one of the main reasons why the Copenhagen talks in 2009 failed.”

Tyytymättömyyttä esiintyy:

"'Almost nothing binding'
Nick Dearden, director of campaign group Global Justice Now, said: "It's outrageous that the deal that's on the table is being spun as a success when it undermines the rights of the world's most vulnerable communities and has almost nothing binding to ensure a safe and liveable climate for future generations.""

BBC 13.12. - COP21 climate change summit reaches deal in Paris, http://www.bbc.com/news/science-environment-35084374

Sopimus astunee voimaan aikaisintaan 2020, jos riittävät ratifioinnit löytyy.

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi

Sitovaa on myös päästöjen mittaaminen ja raportointi läpinäkyvällä tavalla, eli siis siten että myös ulkopuoliset voivat tarkistaa ilmoitettujen lukujen paikkansa pitävyyden.

Sopimus astuu voimaan 2020, jos ratifiointiehto (väh 55 maata jotka kattavat väh 55% globaaleista päästöistä) täyttyy. Käytännössä maiden pitää ruveta toimiin heti.

Pariisin sopimuksen sitovuus ei ole yhtään heikompi kuin esimerkiksi vuoden 1987 Montrealin pöytäkirjassa, jolla leikattiin hyvin nopeasti yläilmakehän otsonikerrosta vahingoittavien freonien valmistus lähes nollaan. On vino pino muitakin kv sopimuksia, jotka ovat toimineet, vaikka sopimuksessa ei luvatakaan esim lähettää sotajoukkoja maahan joka ylittää sovitun päästötason.

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki

Olenko aivan hakoteillä ajatukseni kanssa, että tuon linkin takaa löytyvä YLEn uutinen on vähän liikoja toiveita herättävä.

http://yle.fi/uutiset/kansalaiset_ja_asiantuntijat...

Siis jos siellä halutaan sähköistää liikennettä, niin kuvitellaan kustannusten laskevan. Mielestäni ne veroeurot jotka nyt nypitään bensasta/löpöstä pitää edelleen kerätä jostain sitten kun ihmiset kulkevat sähköautoilla. Eli onko kyseessä vähän samanlainen harha kuin on tuulivoiman "ilmaisuus". Ja varsinkin tuo kohta artikkelista:

"Energiateollisuuden Naukkarisen mukaan ajokustannukset jopa laskevat, jos liikenne sähköistyy nopeasti. Päästään jopa halvempiin ajokustannuksiin. "

Ja jollain vehkeellä se lisääntyvä sähköntarvekin pitää tyydyttää.

Niin ja en ole sähköautoja vastaan, enkä muutakaan tekniikan kehitystä.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

"joka astuu voimaan, kun sen on ratifioinut vähintään 55 maata, jotka kattavat vähintään 55 % maailman päästöistä."
Minä vuonna?

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Eikös sopimus ole voimassa vasta 2020 jälkeen. Onhan tuossa neljä vuotta aikaa vatuloida. Sipilänkään ei tarvitse tehdä mitään luonnon hyväksi koko pääministerikautenaan.

Käyttäjän Savolax kuva
Jukka Heikkinen

Suomi meni taas shekki-vihko auki menttaliitalla "kuka haluaa mitäkin me maksamme".
Onko voittajaolo?

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Pariisissa tehtiin todella historiallinen päätössopimus ilmastonmuutoksen ehkäisemisestä. Ihmiskunta on saanut vihdoin ja viimein sovun siitä, mitä pitää tehdä.

Ihminen on koko luonnon herra ja jopa maapallon kiistaton valtias. Tästä on lähdettävä ja hyvä niin. Me ihmiset aiheutamme luonnolle jo nykyään seurauksia, joita voimme hyvin hallita ja säädellä tahtojemme mukaisesti.

Eri mailla on omat vaikutuksensa ilmastonmuutokseen. Tässä on Suomella todella parantamista. Eihän maailmalla voi ilmastokokouksissa liikkua ollenkaan, kun joutuu mainitsemaan sen häpeällisen asian, että on Suomesta. Siis tuosta maasta, joka on erittäin suurelta osin pääsyyllinen valtavaan katastrofiin.

Suomi kuten koko maailma on viimeisellä rannalla. Meidän on tehtävä juuri nyt kaikkemme ja se ei ole vähän. Suomi on todella avaimenreijässä. Älkäämme unohtako, että Suomen hiilidioksidipäästöt ovat peräti huikeat 0.14 prosenttia maailman kaikista päästöistä. Koko Suomen päästöt ovat noin samat kuin Kiinan kuudenneksi suurimman hiilivoimalan päästöt.

Tähän Suomen synkeään lukuun on tultava korjaus mitä pikimmin.

Veikko Anttila

Satu Hassi on nyt saanut kulkemansa ympyrän umpeen. Ilmastoliturgia on suomettumisajan liturgian kaltaista eikä ihme. Asiantuntijat kertovat naama vakavana, että maapallon lämpötila nousee 2,7 C vuosisadan loppuun mennessä maiden tähänastisilla lupauksilla ja kuulijat nyökyttelevät asiantuntevasti. Siis väittävät tietävänsä 0,1 C:n tarkkuudella, mitä tapahtuu seuraavan 85 vuoden aikana.
1970- luvun pahimpina aikoina taistolaiset kertoivat, että N-liitossa on kehitetty yhteiskunta, jossa ei tapahdu onnettomuuksia eikä tehdä rikoksia. Kaikki tiesivät, että potaskaa puhutaan, mutta piti vain nyökytellä asiantuntevasti, muutoin olisi joutunut epäsuosioon.
Ydinvoima on ilmastoliturgian kipeä kohta. Sitä ei saa mainita, kun puhutaan päästöistä ja sen vuoksi kukaan ei ole uskaltanut laskea kuinka paljon ydinvoima on säästänyt CO2-päästöjä toimintansa aikana Suomessa. Talouselämä-lehti ja Matti Virtanen teki uskaliaan artikkelin numerooon 43. Siellä on laskettu käyrästö, miten paljon ydinvoima on pienentänyt päästöjä Ranskassa. Mitenkähän Talouselämä-lehden käy?
Jos kaikki energia ja aika, joka on käytetty maapallon lämpötilan ennustamiseen olisi käytetty konkreettiseen työhön päästöjen vähentämiseen, ei esim. kiinalaisten tarvitsisi nyt kävellä naamari päässään ulkona.

Tapani Lahnakoski

"Jos kaikki energia ja aika, joka on käytetty maapallon lämpötilan ennustamiseen olisi käytetty konkreettiseen työhön päästöjen vähentämiseen, ei esim. kiinalaisten tarvitsisi nyt kävellä naamari päässään ulkona."

Jaa minkä päästöjen? Sitä on rynnätty kyllä muka vähentämään pelkästään hiilidioksidipäästöjä, toki Kiina on niitäkin lisännyt, mutta ne eivät näy ilmassa eikä niitä tarvitse suodattaa. Meillä osataan kyllä tehdä näitä savukaasusuotimia, joista olisi todellista hyötyä kiinalaisille, mutta emme osaa niitä myydä tai kiinalaiset pomot pitävät niitä turhina.

Juurikin tutkimukseen olisi pitänyt panna ne kaikki rahat, joita olemme syytäneet surkeisiin energiaratkaisuihin, ei kylläkään ilmastotutkimukseen, kun se on muuttunut politiikaksi.

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi

Seurataan yhdessä, miten Talouselämä-lehden käy.

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Kannattaisi huomioida myös suuren huijauksen mahdollisuus!

Uskon, että huijaus paljastuu myös suurelle yleisölle suksessiivisesti, kun sadan vuoden päähän piirrellyt käyrät jälleen osoittautuvat vääriksi. Jo huomisen sää on vaikea ennustaa asioiden mutkikkuuden vuoksi!
Kuvernööri Jesse Ventura paneutui ilmastonmuutosteorian saloihin ohjelmassaan 26.5.klo 00.30 (miksi yöllä ja miksi sensuroitu muualla mediassa)TV4 kanavalla. Ohjelmassa, jonka haluaisin näytettävän myös muilla kanavilla uusintoina, ja jonka toivoisin myös valtioneuvoston ja muiden päättäjien katsovan, väitettiin ilmastonmuutoksen olevan monimiljardööri Maurice Strongin salajuoni, jota hän oli entisenä YKK:n apulaispääsihteerinä valmistellut vuosikymmeniä! Tähän hän oli palkannut markkinoijiksi mm. Yhdysvaltain varapresidentin Al Goren. Nykyään Strong piileksii Kiinassa, missä hän konsultoi Kiinalaisia myymään päästöoikeuksia ja tekemään humpuukilla miljardien bisnestä.

Tähän ihmisten pelotteluun perustuvaan hallintaan on kehittynyt kymmenien miljardien bisnes, mutta siihen uskovien hölmöjen aiheuttamat kustannukset muodostuvat tuhansiksi miljardeiksi, josta Suomen hörhöilyn osuus on satoja miljardeja kansallisen kilpailukyvyn ja työpaikkojen menetyksineen.
Mikäli energiatuotanto rakentuu täysin kannattomiin tuuli-ja aurinkosähköihin, mitä meidän hörhöt ajavat ja tästä seuraavaan tuplakapasiteetin rakentamiseen, voidaan lopukin teolliset työpaikat unohtaa. Vielä kun tiedämme, että maailmassa on miljardeittain ihmisiä, jotka suostuvat tekemään työn prosentin kustannuksilla verrattuna meidän lakkoiluilla saavutettuihin kustannuksiin.
Venturan ohjelmassa haastateltiin mm. tiedemiehiä, joilta IPCC (YK:n kansainvälinen ilmastopaneeli) oli tilannut lausunnot ilmastonmuutoksesta omaan raporttiinsa. Nämä johtavat tutkijat olivat yksimielisesti todenneet, että ihmisen toimilla ei ole mitään vaikutusta ilmaston lämpenemiseen, joka sitä paitsi on viilentynyt jo kymmenen vuotta putkeen. Saman olivat havainneet venäläiset ja ennustavat pikkujääkauden alkaneen.
Tutkijoiden lausunnot oli raporttiin väärennetty käänteiseen muotoon, eli tutkijat väitettiin olevan yksimielisiä, että ilmasto lämpenee jatkuvasti ja syy on ihmisten hiilidioksidipäästöt! Kun tutkijat olivat vaatineet oikean kantansa julkaisemista, oli heidän ja perheidensä henkeä uhattu. Sama oli tapahtunut mm. Niels Bohr kvanttifysiikan instituutin tutkijoille 1995, kun he paljastivat IPCC:n teorian vääräksi, eli heikon kasvihuonekaasun CO2 vaikutuksen olemattomaksi ilmaston lämpenemiseen. Ilmastonmuutosten syyt ovat aina olleet auringon tehovaihtelut, sekä luonnonkatastrofit, joihin ihminen ei voi vaikuttaa, kuten nytkin!
Venturan ohjelmassa paljastui asioita, jotka saivat minunkin suhtautumaan skeptisesti teoriaan ”ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta”, selvittäessäni asiaa Helsingin kaupunginvaltuuston ilmastostrategiasta päätettäessä 2008. Muut valtuustossakin uskoivat meidän omia ”asiantuntijoita” ja Suomen ”ilmastoasiantuntijoita”, jotka olivat opetelleet ulkoa IPCC:n huijausraportit.
Niinpä valtuusto päätti, että Helsinki ryhtyy toimiin hiilijalanjäljen pienentämiseksi 40%, eli muille malliksi tuplaten. Tästä idioottimaisesta väärästä päätöksestä tulee 2-3 veroäyrin lisäkustannus helsinkiläisille veronmaksajille. Suomelle huijaukseen perustuva maan hyväksymä ilmastopolitiikka tulee maksamaan parisataa miljardia ja vie lopunkin kilpailukyvyn. Sopii ihmetellä, miksi muutaman miljardöörin kehittämää jättibisnestä tuetaan kritiikittä, eikä välitetä, vaikka seuraus on taloudellinen katastrofi.
Panen oheen täydennykseksi aiempaa materiaaliani.

Ilmastonmuutos ei ole ihmisen aiheuttama emmekä sille mitään voi! 2008
Erilaisten luontojärjestöjen ”ilmastovastaavat” ovat saaneet runsaasti julkisuutta mediassa syyllistelemällä ja petättelemällä ihmisiä perättömillä väärillä teorioillaan ilmastonmuutoksen syistä. Mediassa on vaikeaa saada faktoihin perustuvia mielipiteitä julkituotua tästä äärimmäisen tärkeästä asiasta. Vihreävasemmistolainen uskomuksiin perustuva näkemys sensuroi poikkeavat mielipiteet tehokkaasti!
Ihminen pystyy vaikuttamaan ilman laatuun omassa lähiympäristössään, mutta ei ilmaston lämpötilaan globaalisti. Alemman ilmakehän lämpötilan määrää auringon maahan osuva lämpöteho, mikä on keskimäärin 172 500 Tw, josta takaisin heijastuu n. 29 %. Teho on jaksollista ja vaihtelee tiettyjen sääntöjen mukaan. Lämpösäteily höyrystää vettä, minkä kosmeettinen säteily jonisoi pilviksi. Pilvet toimivat eristeenä. Kesäpäivinä viilentävät ja muulloin estävät lämmön karkailua. Jälkimmäinen on hallitseva ja aiheuttaa ilmaston lämpenemisen. Tämän voi havaita jo sillä, että talvipäivinä pilven reunalla voi lämpötila muuttua parikymmentäkin astetta.
Ihmisen tuottama kokonaisteho on 13 Tw, eli mitätön. Jo auringon promillen tehovaihtelu, minkä venäläistutkijat ovat havainneet, on kymmenkertainen! Tästäkin 13 Tw vain osa tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, mistä syntyy hiilidioksidia, joka on heikko kasvihuonekaasu ja jolla ei ole vaikutusta ilmaston muutoksiin. Huomatrattakoon myös se, että Ihmisen toimien osuus ilmakehän hiilidioksidista on vain muutaman prosentin luokkaa. Tätä pikkuruista osuutta ”viilailemalla” on yleensä vain negatiivisia vaikutuksia (vertaa tuulimyllyjen kokonaisvaikutukset)!
Talousasiantuntijat ovat esittäneet lukuja, joiden mukaan Suomen toimilla ”ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen torjunta” maksaa kansantaloudellemme kaksi kertaa enemmän, kuin nykyinen huolestuttavan suuri valtiovelkamme (70 miljardia euroa). Lisäksi se hävittää työpaikkamme ja romuttaa kilpailukykymme, sekä lisää kokonaispäästöjen määrää. Helsingin kaupungin ”hiilijalanjälki” vähennykset tuovat kustannuksia lisäksi 200-300 miljoonaa/vuosi helsinkiläiselle veronmaksajalle (vastaa 2-3 veroprosenttia), kun Helsingissä optimaalisen hienosti toimiva sähkön ja lämmön tuotanto halutaan muuttaa ”maapallon pelastajien” mielen mukaiseksi.
Kaupungin ilmastostrategiaa käsitellessä valtuustossa vuonna 2008, aioin pitää vastoin valtavirtaa skeptisen puheen asiasta, mutta huomasin, että faktatietoa oli kovin vähän tarjolla. Niinpä puheeni jäi pitämättä. Oli väitteitä ja niille vastaväitteitä. ”Asiantuntijoista kuulemma 95 % oli IPCC:n (YK:n ilmastopaneeli) virallisen totuuden kannalla, että maapallon ilmakehän lämpötila nousee uhkaavasti, jäätiköt sulavat muutamassa kymmenessä vuodessa, meren pinta nousee peittäen suuren osan maasta alleen ja että katastrofin syy on ihmisen toimet. Tätä kantaa edustivat myös valtuustoryhmäni ”ilmastoasiantuntijat”: Lea Saukkonen projektipäällikkö ilmatieteenlaitos, Hannele Luukkainen KTL ja Sanna Perkiö TT. On selvää, että aukottomista perusteluistani huolimatta en pystynyt ryhmää saamaan tässäkään asiassa kokonaisuudessaan puolelleni. Asiasta mitään ymmärtämättömät, enemmistö uskoivat viralliseen totuuteen kuten demokratiassa useimmiten.
Asiaa on perusteltu luonnon ilmiöillä, kuten ennätysmäisillä lämpötiloilla, myrskyillä, sateilla ja kuivuudella. Perustelut eivät ole minua vakuuttaneet, koska ennätykset yleensä ovat olleet ”pahin sataan vuoteen” tyyppiä. Mikä siis aiheutti vielä pahemmat sääilmiöt sata vuotta sitten, kun oli vain murto-osa ihmisiä (1,7 mrd/7mrd), autoja, lentokoneita ja ihminenkin eli vaatimattomasti luontaistaloudessa ilman rihkamaa kestävän kehityksen periaatteilla? Astianpesukone oli torakat ja muut syöpäläiset, jotka yöaikaan kävivät kaluamassa seinänrakoon työnnetyn puulusikan puhtaaksi, sekä kolme kylpyä päivässä oli sauna kerran viikossa. Maailmalla peseytyminen oli vielä niukempaa.
Eräässä TV:n aamuohjelmassa näin palan ilmastomuutoskeskustelua, jossa luontoliiton ”ilmastoasiantuntija”, nuori metsänhoitaja kinasteli eläkkeelle jääneen professorin kanssa aiheesta. Professori kertoi, että hän nyt uskaltaa ilmoittaa kantansa, koska häntä ei enää voida uhkailla erottamisilla, eikä muutenkaan. Ihminen ei pysty muuttamaan maan ilmastoa. Ilmaston muutokset johtuvat auringon pilkuista, eli aktiivisuudesta. Nuorukainen puolestaan viittasi IPCC:n raportteihin, joita hän oli opiskellut ”lahkolaistensa” kanssa, joidenka mukaan muutos johtuu ihmisen tuottamasta hiilidioksidista.
Ruotsin TV:ssä muuan vanhempi meteorologian professori kertoi olleensa innoissaan IPCC:n perustamisesta. Nyt vihdoinkin alamme saada tieteellistä objektiivista tutkimustulosta ilmastomuutoksista ja niiden syistä. Hetken seurattuaan yhdistyksen työtä tuli hän hyvin pettyneeksi. Raportit olivat lähinnä mielipiteitä, eivätkä täyttäneet vähäisimpiäkään tieteellisen tutkimuksen kriteerejä. Loppupäätelmiin oli päästy vääristelemällä tilastoja ja tekemällä niistä manipuloimalla johtopäätöksiä. Ennusteeseen jäätiköiden nopeasta sulamisesta oli päästy ekstrapoloimalla normaali lämmön nousu ns. jääkiekkomailaksi, mutta tämän jäkeistä normaalia lämpötilan alenemista ei huomioitu, vaikka samalla menetelmällä maapallolle olisi tullut jääkausi muutamassa vuosikymmenessä! Selvityksissään yhdistyksen tarkoitusperästä, tuli ilmi, että IPCC oli perustettu osoittamaan, että ilmasto on lämmennyt ja että syy on ihmisen!
IPCC:n johtajien mukaan he eivät voineet ottaa vesihöyryn osuutta, mikä vanhempien professoreiden mukaan on ratkaiseva, huomioon ilmastomalleissaan, koska ei osattu selittää pilvien muodostumisen mekanismia.
Ilmasto-olosuhteet luonnonilmiöineen on mutkikas prosessi, jota ihminen ei hallitse. Luotettavien mallien edellytyksenä on, että tulisi mm. ymmärtää maailmakaikkeuden rakenne, josta vasta on arvailua. Väitetään, että avaruus sisältää pääosin (n. 95 %) pimeää massaa ja pimeää energiaa, jonka välittäjähiukkasia ei tunneta! Näkisin, että tämä pimeä massa ja energia ovat äärettömän monen maailmankaikkeuden gravitaatiovälittäjähiukkaset.
Selvittäessäni vuonna 2008 maailmankaikkeuden rakennetta Nobelin fysiikan palkinnon saaneiden havaintojen pohjalta, jossa vastoin aikaisempaa käsitystä, maailmankaikkeus laajenee kiihtyvällä vauhdilla, päädyin omaan malliin. Mallini, jota olen ruotinut aiemmissa blogeissani, ei ole ristiriidassa hyväksymiemme fysiikan lakien ja matematiikan sääntöjen kanssa, kuten väärä virallinen käsitys on tässäkin. Lisäisin, että nyttemmin on ilmaantunut joitakin tutkijoita, jotka pitävät mahdollisena useamman maailmankaikkeuden olemassaoloa. Tuolloin ajatukseni tyrmättiin kerettiläisenä!
Jo viikon sääennusteet ovat epävarmoja, miten siis voidaan tehdä ilmastoennusteita 100 vuoden päähän!
Tanskalainen kvanttifysiikan tutkijaryhmä Niels Bohr-instituutissa oli keksinyt ilmastomuutoksen mekanismin. Tutkimustuloksensa he julkaisivat vuonna 1996. Kohteliaasti he huomauttivat IPCC:tä huomioimaan vesihöyryn ja edelleen pilvien merkityksen toimimattomissa tietokone-ennusteissaan. Ennusteethan antoivat täysin vääriä tuloksia, kun niitä testattiin jo tapahtuneisiin ilmiöihin. Ilmastopaneelin johdon reaktio oli kuten keskiaikana niitä tutkijoita kohtaan, jotka eivät uskoneet, että maa on pannukakku ja että reunalle ei saa mennä, sekä aurinko kiertää maan ympäri!…roviolle vaan.
Tanskalaiset olivat havainneet, että pilvet syntyivät kosmisen säteilyn seurauksena. Avaruudesta maapallolle tuleva säteily on lähtöisin auringosta ja mm. supernovien räjähdyksistä jopa miljardien vuosien takaa. Säteily varaa vesihöyrymolekyylit sähköisesti, jolloin pisaroituminen ja edelleen lämpösäteilyä eristävät pilvet syntyvät. Tätä prosessia häiritsee auringon aktiivisuus. Tämä puolestaan riippuu mm. auringon asemasta verrattuna muihin taivaankappaleisiin avaruudessa, sekä sen magneettikentän vaihtelusta. Auringon aktiivisuus näkyy ns. auringon pilkkuina, jotka muodostuvat auringon pinnalla tapahtuvien räjähdysten seurauksena, josta syntyy ns. aurinkotuulet ja -myrskyt, jotka päätyvät maan magneettikenttään. Tämä puolestaan estää kosmisen säteilyn pääsyä maan ilmakehään, eli pilvien muodostusta. Pilvet alentavat maan lämpötilaa, koska auringon lämpösäteily heijastuu enenemässä määrin takaisin avaruuteen. Tämän voi havaita myös käytännössä, sillä pilvinen kesäpäivä on aina viileämpi, kuin auringon porottaessa pilvettömältä taivaalta. Samoin pilvet toimivat myös eristeenä, estäen lämpöä karkaamasta avaruuteen. Tämän voi havaita käytännössä talvella, sillä pilvetön yö on aina kylmä, kun lämpösäteily karkaa avaruuteen. Tässä se syntipukiksi leimattu ihmisen tuottama hiilidioksidi voisi auttaa, mutta kun sen vaikutus on olematon. Pilvien vaikutus lämmön karkaamiseen on suurempi, kuin säteilyn torjujana. Tästä seuraa, että auringon tehon lisäys nostaa alemman ilmakehän lämpötilaa. On selvää, että muilla seikoilla, kuten fotosynteesin sääntelemällä hiilidioksidin määrällä, ei ole merkittävää vaikutusta ilman lämpenemiseen.
Koska taivaankappaleiden kiertoradoilla on tietty jaksollisuus, maan ilmakehän lämpötilat seuraavat tätä jaksollisuutta. Tiedämme mm. että lämpötilat sahaavat noin 11 vuoden lyhyttä jaksoa, jolloin auringon magneettikentässä tapahtuu suuria muutoksia, kuten napaisuuden vaihdos. Lisäksi lämpötila seuraa noin 90000 vuoden pidempää jaksoa, johon sisältyy jääkausi ja trooppinen kausi. Venäläiset tutkijat ovat lisäksi huomanneet, että auringon lämpösäteilyssä tapahtuu muutoksia noin 200 vuoden syklissä, josta johtuu ns. pienemmät jääkaudet. Tällainen tappoi viimeksi kolmanneksen Suomen ja Ruotsin väestöstä.
Tiedämme myös että maan magneettikenttä muuttuu auringon tapaan, mutta jakso on noin miljardi vuotta. Napaisuuden vaihdoksen yhteydessä vaarallista kosmista säteilyä maahan estävä magneettikenttä heikkenee niin, että säteily hävittää suurelta osin elämän maapallolla.

Maan historiassa on ollut useampia koko maapallon peittäneitä jääkausia, joista viimeisin oli 650 miljoonaa vuotta sitten ja ainakin toinen noin 2,2 miljardia vuotta sitten. Näiden epäillään syntyneen supertulivuoren purkauksista, jotka tupruttivat ilmakehän niin täyteen hiukkasia, että auringon valo ei päässyt maahan. Lisäksi asteroidit ovat häirinneet ilmastoa, kuten 65 miljoonaa vuotta siten tapahtunut törmäys hävitti maasta dinosaurukset. Törmäyksessä vapautunut energia ensin aiheuttaa suunnattoman kuumuuden, jossa kaikki palaa. Tämän jälkeen syntyneet pienhiukkaset ja kaasut estävät auringon lämpösäteilyn maahan, mistä seurauksena on pitkäaikainen kylmyys.
Tiedämme, että maahan auringosta tuleva lämpösäteilyteho haihduttaa ilmakehään vesihöyryä, mikä on pahin kasvihuonekaasu ja käytännössä yksin määrää ilmaston muutokset. Lämpötehon suuruus on noin 10 000 kertainen verrattuna ihmisen tuottamaan tehoon, eli 172500 Tw, mistä keskimäärin 29 % heijastuu avaruuteen takaisin. Lisäksi tiedämme, että ihmisen tuottama kaikki teho on 13 Tw, mikä vastaa auringon lämpösäteilyä 110x110 kilometrin alueelle, jota voisi kuvata neulan pistona karttapallolla, tai että aurinko säteilee maahan alle tunnissa saman energian kun ihminen vuodessa. Tästäkin 13 Tw:sta vain murto-osa on tuotettu hiilidioksiiripäästöjä tuottavilla hiiltä sisältävillä uusiutumattomilla fossiilisilla polttoaineilla.
Vanhempien asiantuntijaprofessoreiden mukaan hiilidioksidi on heikko kasvihuonekaasu verrattuna mm. vesihöyryyn ja metaaniin. Ihmisen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta on vain muutaman prosentin luokkaa…suomalaisten tästäkin vain promille. Tämän pikkuruisen osuuden vähentämisellä ei ”pelasteta maapalloa”! Näin se vaan on!
Siis pitääkö pienen Suomen ”näyttää muille mallia”, kuinka maapallo pelastetaan, kun näillä kansantalouden sabotointitoimilla vain sahataan omaa oksaa! Sitoutumalla hölmöihin sopimuksiin uhrataan kansallinen kilpailukyky ja loputkin työpaikat, jota eivät edes suuret ”saastuttajatkaan” eivät tee. EI, EI, EI!
Pauli Leppä-aho

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Nämä luciferia palvovat sisäpiiriläiset eivät lotkauta korvaansa sille,miten suomelle on käynyt eu ja euro-kiiman aikana.Se itsetarkoitus joka ohjaa noiden mustia sieluja,ei ole inhimillisyys,vaan VOITTO,VALTA,AHNEUS,OMANEDUN TAVOITTELU.Kaikki tähtää samaan tarkoitukseen:maailman saaminen näiden muutaman käsiin.Kaikella millä voidaan rahastetaan,jopa ilmasto on otettu kohteeksi näiden itseään maailmanvaltiaina pitävien psykopaattien taistelussa maailmanherruudesta.Narsistinen ominaisuus es. empatiakyvyn puute,valehtelu jne.näkyy suomenkin poliitikoiden ynm.käytöksessä.

Koko vapaamuurarijärjestö ja salaseuralaisten muut kuppikunnat ovat samanmielisten käsissä,ja heillä on valta joka jakaa maailman niihin 1-2 % joka orjalaumaa eli niitä alimmalle askelmalle jääneitä/pudotettuja ohjailee.Ihmiset ovat tuotantovälineitä,ja tuotteita näiden naruista vetelijöiden pelissä,johon on poliitikot valjastettu,palkkiovirkoineen ja suojatyöpaikkoineen.Koko systeemi pyörii sopivien ,valittujen tyyppien istuttamisella tärkeisiin virkoihin jne.asemiin,niin tieteesä,taiteessa,politiikassa,talouselämässä,oikeusistuimissa ,koululaitoksissa,sos-ja terveydenhoidossa kaikkea mitä olla voi,jolla vaikutetaan asioiden kulkuun.Tuomiot luetaan niille joiden koetaan olevan uhka näille sisäpiiriläisten touhuille.

Valheesta on tullut totuus,jota sokeat eliitin manipuloivat ja aivopesemät seuraavat,näkemättä olevansa itse se,joka on antanut pirulle pikkusormensa ja menettänyt koko käden.Kiiltokuvajulkisuus,ja saastan lakaiseminen maton alle,edes lapsi ei ole turvassa tältä saalistamiselta.Kaikille on hinta.Oli lapsi,sairas,vanhus,vammainen,työstä pois potkittu,koditon jne.Voittoa on saatava bisneksen kautta jokaisesta.

Ei ole mitään pientä suomea ja muuta maailmaa,on koko hela planeetta,jota ohjailevat nämä Bilderberg salaseuralaiset,sekä rahasuvut,joiden tarkoitus on saada kaikkialle omat lonkeronsa.EU ja euro ajavat sitä asiaa ainoastaan.Se on yksi väline jolla on suomikin saatu pelinappulaksi näiden ahneiden,vallanhimossaan ja räävittömyydessään kaiken "ihmisyyden "ulkopuolella olevien laudalle täyttämään näiden pohjatonta janoa ja ahneutta,himoa jota ei tyydytä mikään normaali enää.Kun on liikaa vapaa aikaa ja valtaa,rahaa,ei leikkikentäksi riitä enää muu,kuin koko maailma,ja tuhottavaksi ne pienet ihmiset,joilla ei asiaa ole näiden itsensä jumalan asemaan korottaneiden pöydissä.

Nyt nämä ryöstävät ihmisten rahat ilmastopolitiikallaan,ja osoittelevat aivan vääriä osoitteita,kuten ovat tehneet aina ja iankaikkisesti.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Suomi ajaa alas Helsingin hiilivoiman ja Kiina rakentaa tuhat vastaavaa uutta.
Maailma on pelastunut.

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi

Kiinan päästöjen kasvu taittui viime vuonna ja tänä vuonna se on lähtenyt hienoiseen laskuun. Vielä ei ole varmaa, onko tässä kyse pysyvämmästä käänteestä vai väliaikaisesta ilmöistä. Pariisin konferenssin aikana Kiina ilmoitti vähentävänsä 2020 mennessä sähköntuotannon CO2-päästöjä, ennen kaikkea siksi että kivihiilen polton vähentäminen parantaa hengitysilman laatua.

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Jarmo
kuin esim. myös Sakasn hiilivoima lisääntyy! Ongelmana on se, että hyväksymme meille syötetyn valheen ihmisen päästöjen merkityksestä ilmastonmuutoksiin!

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi

Saksan CO2-päästöt 2014 olivat toiseksi alimmat sitten vuoden 1990. Alempana ne olivat vain lamavuonna 2008. Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö on kasvanut selvästi enemmän kuin ydinsähkö on vähentynyt. Valitettavasti fossiilisten sisällä on tapahtunut muutosta väärään suuntaan, maakaasusta kivihiileen. Tämä johtuu siitä, että CO2-tonnin hinta EUn päästökauppamarkkinoilla on liian alhainen, ja se taas johtuu liian anteliaasta päästökatosta. EU on jo saavuttanut vuodelle 2020 asetetun päästövähennystavoitteen (-20% verrattuna vuoteen 1990).

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Tuskin tehtiin, vaikka jo pikkupoikana annoin ohjeita miten maailma pelastetaan. Nythän sopimuksessa vain taataan 100 miljardia vuodessa kehitysmaille ongelman pahentamiseen! Mitään muuta ei sovittu, koska useimmat varmasti tietävät totuuden, että ihmisen hiilidioksidipäästöillä ei ole merkitystä ilmastonmuutoksiin, vaan se on törkeä valhe!

”Ylikansoitus ja aliravitsemus – aikamme suuri ongelma

Maapallon kolmesta miljardista ihmisestä näkee kaksi miljardia nälkää. Vuosittain kuolee tuhansia ravinnon puutteeseen. Kaikki tämä johtuu ylikansoituksesta. On alueita, kuten Aasiassa ja Afrikassa, joissa ihmisiä elää neliökilometrillä kymmeniä kertoja enemmän kuin meillä Suomessa.
On selvää, että näin taajaan asutuilla alueilla ei ravinnon tuotanto aina riitä, sitä on hankittava muualta. Kansa on kovin köyhää, eikä se itse pysty hankkimaan ravintoaan muualta, koska kansainvälinen kauppa on vaihtokauppaa ja mitä näin ollen vaihtaa, kun ei ole vaihdettavaa. Sen täytyy tyytyä omaan satoonsa. Jos jostain syystä tulee huono vuosi, on tilanne entisestäänkin huonontunut. Apua on saatava.

Nythän erilaiset kansalliset ja kansainväliset järjestöt pyrkivät auttamaan, mutta eihän nekään pysty mielettömiin uhrauksiin.

Kaikesta tästä on vastuussa käsittääkseni valkoinen ihminen. Se on pystynyt järjestämään heille hyvät lisääntymismahdollisuudet, mutta ei elinmahdollisuuksia.
Nyt jäävät eloon kaikki heikotkin yksilöt, jotka aikaisemmin olisivat menehtyneet jo alkuvaiheissa.
Luonnon valintaa on liian nopeassa tahdissa horjutettu. Sairaudet ovat hävinneet, mutta nälänhätä on tullut tilalle.
Nyt on normaalissakin puitteissa ravintoa niukalti. Heikommat, jotka eivät valvomaan etujaan, kuolevat nyt nälkään ja huonoina satovuosina suuret joukot elinkelpoisia vahvojakin yksilöitä.

Näin ei saa jatkua. Näille kehitysmaille olisi saatava ennen kaikkea valistusta, ja lääketieteellisiä menetelmiä tämän räjähdysmäisen väestönkasvun normalisoimiseksi.
Nyt on tuotu lääketiede liian voimakkaana esiin ja valistus jätetty vähemmälle. Seuraukset ovat nähtävissä. Nyt moni ihminen, joka, asia toisella tavalla hoidettuna, ei olisi syntynyt tai jäänyt henkiin, joutuu kitumaan koko lyhyen elämänsä aliravittuna ja kivuliaana, kärsiäkseen sittemmin nälkäkuoleman. Voidaanko tällaista ihmiselämää pitää hyväksyttävänä?”

Tässä lainattuna pikkupojan kouluaine puoli vuosisataa sitten. Silloin nälkää näki kaksi miljardia ihmistä kolmesta. Nyt luku on kolminkertainen, eli kuusi miljardia lähes kahdeksasta!

Löytyisikö pikkupojan aivoituksista parempia syitä, maapallomme ongelmiin kuin ihmisten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt! Apu liikakansoitukseen ja länsimaisen kulttuurin pakkosyöttö diktatuureihin tottuneisiin sivilisaatioihin oli pikkupojan huolia jo 60-luvulla, jolloin TV vasta teki tuloaan koteihin!

Tapani Lahnakoski

Eduskunnassa lienee pelkkiä vaippaikäisiä, kun eivät keksi muuta tehtävää, kuin tehdä välikysymys ministerin tyhmästä möläytyksestä, jota valehteluksi kutsutaan.

Jos tämän blogistin ja Ville Niinistön harhaanjohtavista tiedoista ja valeista pidettäisiin kirjaa ja jokaisesta tehtäisiin välikysymys, eduskunta olisi täystyöllistetty yksin niillä. Tämä Kiinan CO2-päästöjen kasvun pysähtyminen kuuluu samaan sarjaan.

Ville äsken sanoi, että me olemme syyllisiä Manilan tulvariskin lisääntymiseen, kun muka merenpinnan nousu on kiihtynyt ilmastonmuutoksen takia. Filippiiniläiset kuulemma ovat itse syyttömiä. Manilan ranta on romahtamassa mereen lähes kahden metrin vauhdilla sadassa vuodessa, kuten Ville varsin hyvin tietää. Toisella puolella samaa saarta merenpinnan nousu on olematonta. Melko selektiivistä merenpinnan nosua.

Entä tämä filippiiniläisten syyttömyys sitten? He ovat parturoineet kaikki vuorenrinteensä paljaiksi metsistä lyhyessä ajassa. Öisin jopa kuuluu iloinen moottorisahojen konsertti jopa suojelualueilta.

Onko viisimiljoonainen Suonen kansa, joka on esimerkillisesti hoitanut metsiään muuhun maailmaan verrattuna, siis syyllinen Manilan tulvariskin kasvuun, mutta satamiljoonainen Filippiinien kansa ei ole, joka on kohta paruroinut metsänsä maan tasalle?

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi

Pauli: sukupuoli- ja ehkäisyvalistuksesta katso yllä oleva kommenttini.
Kehitysmaiden ilmastotoimiin luvattu 100 mrd $ (joka ei ole pelkkää teollisuusmaiden budjettirahaa vaan sisältää myös yksityisiä sijoituksia) käytetään a) ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen vähentämiseen, esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian investointeihin, ja näitä asioita koskevaan koulutukseen b) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, esimerkiksi rannikkokaupungeissa sellaisten rakenteiden tekemiseen jotka estävät kaupungin tuhoutumisen merenpinnan nousun vuoksi.

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Satu
Nimesi kuvaa tätä suunnatonta naiviutta hyvin. Poltsin väestö on elinaikanamme kolminkertaistunut ja apua saaneissa kehitysmaissa jopa kymmenkertaistunut, mistä ylimäärä purkautuu muualle erilaisten rikollisjärjestöjen toiminnan tuloksena, jotka siis rahastavat tekemällämme jättiongelmalla!
Mikäli perusvirhettä, valhetta!" ihmisen hiilidioksidipäästöillään aiheuttamaa ilmastonmuutosta", ei tarvitse tunnustaa ja korjata, niin tietenkään oikeaa poltsin sairautta ei saada parannettua!
Syopää siis lääkitään nuhatipoilla!

Toimituksen poiminnat