Satu Hassin politiikkablogi Ajatuksia ja havaintoja politiikasta

Uusiutuvien kasvu Saksassa enemmän kuin korvannut ydinvoiman poistuman

 • 1: Päästökehitys Saksassa 1990-2014
  1: Päästökehitys Saksassa 1990-2014
 • 2: Suomen päästöjen kehitys 1990-2012
  2: Suomen päästöjen kehitys 1990-2012
 • 3: Saksan sähköntuotannon energianlähteet 2003-13
  3: Saksan sähköntuotannon energianlähteet 2003-13
 • 4: Saksan sähköntuotannon energianlähteiden muutos 2010-2014
  4: Saksan sähköntuotannon energianlähteiden muutos 2010-2014
 • 5: Saksan sähkön tukkuhinnan kehitys
  5: Saksan sähkön tukkuhinnan kehitys

Netissä ja vaalikeskusteluissa toistetaan väitettä, jonka mukaan Saksan päästöt kasvavat, koska maa korvaa ydinvoimaa kivihiilellä. Saksan energia- ja päästötilastojen valossa tämä ei pidä paikkaansa. Kerron sen nyt kuvien kanssa, jotta asia tulisi selväksi.

Lyhyesti: Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kasvu on Saksassa enemmän kuin korvannut ydinsähkön vähenemän. Mutta vuosina 2010-2013 kaasua korvattiin kivi- ja ruskohiilellä, mikä kasvatti päästöjä. Tämä johtui CO2-tonnin alhaisesta hinnasta päästökaupassa. Vuonna 2014 päästöt laskivat toiseksi alimmilleen sitten vuoden 1990. 

Ja sama tarkemmin:

Väite Saksan päästöjen kasvusta perustuu lyhyeen tarkastelujaksoon. Se on samanlaista "rusinannapsimista" (cherry picking) kuin ilmastonmuutoksen kiistäjät harjoittavat. Päästöt kasvoivat vuosien 2009-2013 välillä, mutta viime vuonna, 2014, ne olivat toiseksi alimmillaan sitten vuoden 1990. Vuosi 2009 oli kriisivuosi, edeltävänä syksynä oli koettu maailmanlaajuinen finanssiromahdus. Kuvassa 1 päästöjen laskeva trendi näkyy selvästi.

Myöskään Suomen päästöjen lasku ei ole ollut suoraviivaista. Kuvassa 2 Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2012.

Entä johtuiko Saksan päästökasvu 2009-2013 ydinvoiman korvaamisesta kivihiilellä? Ei, uusiutuvalla energialla tuotetun sähköenergian määrä kasvoi nopeammin kuin ydinsähkön tuotanto väheni. Päästöjen kasvu tapahtui fossiilisten sisällä, maakaasua korvattiin hiilellä. 

Kuvassa 3 on Saksan sähköntuotannon primäärienergianlähteiden muutos 2003-2013. Siitä näkyy mm, että 10 vuoden jaksolla uusiutuvilla tuotetun sähkön määrä kasvoi 106 terawattituntia (TWh). Se oli enemmän kuin ydinsähkön vähenemä, 68 TWh. Hiilisähkön määrä väheni 23 TWh, ruskohiilisähkön (lignite) kasvoi 4 TWh, ja kaasun saman verran, 4 TWh. Yhteensä sähköntuotanto fossiileilla väheni 15 TWh. Sähkön vienti Saksasta kasvoi samana aikana noin 4 TWh. 

Energiewende-päätös tehtiin vuoden 2010 Fukushiman ydinvoimaonnettomuuden jälkeen. Itse asiassa jo 90-luvun lopulla silloinen punavihreä hallitus päätti ydinvoimasta luopumisen aikataulun. Angela Merkelin konservatiivijohtoinen hallitus ehti panna sen uusiksi. Mutta Fukushiman jälkeen mieli muuttui ja Saksan kaikki puolueet tekivät yhteisen sopimuksen ydinvoimasta luopumisen aikataulusta.

Kuvasta 4 näkyy tarkemmin sähköntuotannon energianlähteiden muutos vuosina 2010-2013. Tuona aikana kaasulla tuotetun sähkön määrä väheni 21,9 TWh, kivihiilisähkön kasvoi 4,7 TWh ja ruskohiilisähkön 15 TWh. Koska kaasua korvattiin kivi- ja ruskohiilellä, päästöt kasvoivat. Juuri tällä asialla suomalaiset ydinvoiman kannattajat ovat juhlineet.

Samassa kuvassa näkyy muutos 2013-2014. Viime vuonna sekä kaasun että kivi- ja ruskohiilen käyttö taas laski. Ruskohiilen osalta jäätiin 4,9 TWh yli vuoden 2010 tason, kivihiilen osalta mentiin 7,1 TWh sen alle. Aikavälillä 2010-2014 kaasusähkön tuotanto laski yli 30 TWh. 

Miksi Saksan sähköyhtiöt vaihtoivat maakaasua pahemmin saastuttaviin kivi- ja ruskohiileen? Siksi että EUn päästökauppamarkkinoilla hiilidioksiditonnin hinta romahti muutamaan euroon. Se taas johtui päästökauppakaudelta 2008-2012 yli jääneistä päästöoikeuksista. 

Ylijäämä johtui kahdesta asiasta, ensinnäkin vuoden 2008 finanssiromahduksesta ja toiseksi siitä, että kaudella 2008-2012 useiden EU-maiden hallitukset jakoivat oman maansa firmoille päästöoikeuksia yli tarpeen, myös Suomen. Nyt päästökauppaan on kertynyt ylijäämää yli 2 mrd hiilidioksiditonnin verran, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin koko EU-päästökauppasektorin vuotuiset päästöt.

Hiilidioksidin päästökauppaa pyritään nyt korjaamaan perustamalla markkinareservi, johon ylimääräisiä päästöoikeuksia siirrettäisiin. Kumma kyllä, monet niistä poliitikoista, jotka ovat "huolissaan" ydinvoimasta luopuvan Saksan päästöistä, ovat jarruttamassa tätä.

Ikävä kyllä myös Suomen nykyinen 4 puolueen hallitus päätti 18.3.2015 vastustaa sitä, että tämä markkinareservi perustettaisiin vuonna 2017. http://www.villeniinisto.fi/2015/03/energiaremontti-nyt/

Näin Suomi asettui EU:n ilmastopolitiikkaa jarruttavien maiden joukkoon, vaikka vielä viime lokakuussa pääministeri Stubb sanoi eduskunnalle, että päästökaupan korjaaminen markkinareservillä on "tervetullut uudistus". http://www.kokoomus.fi/uutiset/paaministeri-stubbin-ilmoitus-energiapoli...

Suomessa itketään myös krokotiilinkyyneleitä Saksan sähkön hinnasta. Sähkön tukkuhinta on kuitenkin siellä laskenut vuodesta 2008. Se näkyy kuvasta 5. 

Tavallisten kuluttajien sähkönhinta on korkea verrattuna Suomeen. Se johtuu siitä, että eniten energiaa kuluttava teollisuus on vapautettu uusiutuvan energian tukimaksusta. Sama suurteollisuus hyötyy sähkön tukkuhinnan laskusta. Muut kuluttajat maksavat uusiutuvan energian tukimaksun. Minnusta tämä ei ole oikeudenmukaista, mutta saksalaiset äänestivät viime vaaleissa Angela Merkelin ja CDU-puolueen jatkoon.

Entä mikä on uusiutuvan energian vaikutus päästöihin Euroopassa yleisemmin? Euroopan ympäristövirasto EEA arvioi helmikuussa julkaistussa tutkimuksessaan, että vuonna 2012 EU-maiden kasvihuonekaasupäästöt olisivat olleet 7 % suuremmat ilman vuosien 2005-2012 välillä tapahtunutta uusiutuvan energian kasvua. 
http://www.eea.europa.eu/highlights/renewables-successfully-driving-down...

Tonneina EEA arvioi uusiutuvan energian avulla vuoteen 2012 mennessä kertyneeksi päästövähennykseksi 326 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia ja seuraavaan vuoteen mennessä 388 miljoonaa tonnia. EEA:n mukaan uusiutuva energia korvasi eniten hiiltä (13%), toiseksi eniten maakaasua (7%). Ilmastovaikutuksen lisäksi se paransi energian saannin varmuutta (energy security) ja energiatehokkuutta.


Kuva 1, Saksan päästöt 1990-2014:
http://reneweconomy.com.au/wp-content/uploads/2015/01/agora-emissions.jpg
Kuva 2, Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2012:
https://www.stat.fi/tup/khkinv/suominir_2014.pdf
Kuva 3, Saksan sähköntuotannon primäärienergianlähteet 2003-13
http://us.boell.org/sites/default/files/german-coal-conundrum.pdf
Kuva 4, Saksan sähköntuotannon primäärienergianlähteiden muutos 2010-2013 ja 2013-2014:
http://reneweconomy.com.au/wp-content/uploads/2015/01/agora-energy-mix-2...
Kuva 5, Saksan sähkön tukkuhinnan kehitys:
http://reneweconomy.com.au/wp-content/uploads/2015/01/agora-prices-whole...

Kuvat 1, 4 ja 5 löytyvät myös tästä:
http://cleantechnica.com/2015/02/01/analysis-shows-germanys-energiewende...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

http://www.ag-energiebilanzen.de/index.php?article...

Taulukon 1 mukaan Saksan hiilidioksidipäästöt olivat 317 milj. tn vuonna 2013, kun sähkön kulutus samana vuonna oli 599,4 mrd. kWh. Vuonna 2014 Saksassa sähkön kulutus oli 576,3 mrd. kWh, kts. linkki.

Laskutoimituksella saadaan 317 milj. tn hiilidioksidia/ 599,4 mrd. kWh x 576,3 mrd. kWh = 305 milj. tn hiilidioksidia vuodelle 2014 tasaisen taulukon mukaan?;)

Taulukosta 1 saadaan ennuste vuodelle 2014, jonka mukaan hiilidioksidipäästöt Saksassa olivat 301 milj. tn. Eli laskua hiilidioksidipäästöissä sähkön kulutus huomioiden oli 305/301 = 1,3 % edellisestä vuodesta.

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi

Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen osa ilmastonsuojelua - itse asiassa sen kaikkein tärkein osa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Totta sataprosenttisesti.

Nyt kun rakennetaan esim. uusia taloja, pitäisi kai kaikki tietämys energiatehokkuudesta kerätä rakentajan/rakennuttajan käyttöön, ettei sitten tarvitse lähteä talosta evakkoon. Täällä on kokonaisia kouluja muuttunut homekouluiksi, syytä en tunne, mutta liittyisikö se vääränlaisiin lämmitys- tai ilmanvaihtoratkaisuihin. Liian tiiviiseen rakentamiseen ehkä, en tiedä.

Joka tapauksessa positiivinen asia tuo energiatehokkuus/ uudet energiaratkaisut, maalämpö, aurinkopaneelit...windside -tyyppinen tuulivoimala, kts. linkki, http://fi.wikipedia.org/wiki/Windside

Suomessa osattiin rakentaa puutaloja, jotka ovat kestäneet. Puurakentaminen on myös ilmastonsuojelua sieltä parhaasta päästä.

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi Vastaus kommenttiin #24
Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

"As Germany Adds 70 Gigawatts Of Green Electricity, Its Fossil Fuel Capacity Reaches New Record High! - See more at:"

http://notrickszone.com/2015/03/28/debacle-as-germ...

Tästä artikkelista käy kyllä selville, että Saksa korvaa poistuvaa ydinenergiaa lauhdevoimalla, kivihiilellä, ruskohiilellä ja kaasulla. Se on aivan selviö, koska ilman kunnon perusvoimaa, mitä uusiutuvat eivät ole, ei tulla toimeen.

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi

Miksi on niin vaikea myöntää, että sähköntuotanto uusiutuvilla on Saksassa kasvanut enemmän kuin ydinsähkön tuotanto on alentunut?
Muutaman vuoden ajan päästöt nousivat, koska maakaasua korvattiin kivihiilellä - mikä johtui CO2-tonnin naurettavan alhaisesta hinnasta EUn päästökaupassa.
Noidenkin vuosien aikana uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön määrä kasvoi enemmän kuin ydinvoimasähkö väheni.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Saksaan energiapolitiikka on näillä tilastoilla ajautunut suureen katastrofiin.

Vuosina 2011 - 2014 on investoitu tuulivoimaan arviolta 11 miljardia euroa ja tehoja rakennettu n. 6 000 MW, mutta energiaa ei ole saatu yhtään kWh lisää.

Tuulivoiman asennettu teho lisääntyy-tuotanto vähenee-kaapasiteettikertoimet pienenevät. Olisiko syy se, että myllyjen tehot alkavat jo muutaman vuoden päästä rapistumaan?

Asennettu Teho GW
2011 29,1 GW
2012 29,9 GW
2013 32,5 GW
2014 35,7 GW
Vuosituotanto TWh
2011 48,9 TWh
2012 45,9 TWh
2013 47,2 TWh
2014 46,5 TWh
Kapasiteettikertoimet
2011 19,20 %
2012 17,50 %
2013 16,57 %
2014 14,87 %

http://jaakkojuhaniojaniemi.puheenvuoro.uusisuomi....

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi

Ainakin uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kokonaismäärä on kasvanut Saksassa.

Käyttäjän seppoviljakainen kuva
Seppo Viljakainen

Satu, kopioin kysymykseni myös tänne, jospa se saavuttaisi täällä Sinut:

Viimeisimmässä A-talk ohjelmassa keskustan, kokoomuksen, demareiden ja persujen edustajat mielestäni yksiselitteisesti ilmoittavat tuulituen loppuvan Suomessa , jo tariffin piirissä olevat tietenkin pois lukien.

http://areena.yle.fi/tv/2449677/#/play

Katso kohta 50:30

Mitä tämä Sinun mielestä käytännössä tarkoittaa?

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi

Sitä, mitä mainitsemasi puolueet tarkoittavat, pitåä kysyä heiltä.
Jo nykyinen laki sanoo, että syöttötariffi alenee ensi vuoden alusta.

Syöttötariffin tarkoitus ei ole olla ikuinen, vaan tietenkin sen tulee alentua sitä mukaa kun teknologian hinnat alentuvat. Sitä, mikä olisi oikea aso ja minä vuonna syöttötariffit voitaisiin lopettaa, en ala lonkalta heittämään.

Aurinkopaneelien hinnat ovat tulleet alas niin lujaa, että uskoisin ns nettomoittaroinnin riittävän, eli että kuluttaja maksaisi vain verkosta ostamansa ja verkkoon syöttämänsä sähkön erotuksesta.

Käyttäjän Jouni kuva
Jouni Tuomela

Todella ikävää on asioiden vääristely, mitä blogisti tässä tekee.

Muistattehan kaikki, että uusi energia ei ole enää huhupuheita ja humpuukia, vaikka vasta nyt sitä Japanissa aletaan yliopistossa tutkia.

Ruotsalaisen Ny Teknik-lehden artikkeli aiheesta:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi...

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi

Energiapoliittisena kysymyksenä kylmäfuusioon kannattaa ottaa kantaa vasta sitten, kun joku myy kylmäfuusiovoimalaitoksia.

Käyttäjän Jouni kuva
Jouni Tuomela

Valmistautuminen tulevaan olisi tässätapauksessa erityisen tärkeää, koska uuden energianlähteen löytyminen tulee muuttamaan maailmaa radikaalisti.

Onneksi kommenttisi (kiitos siitä) säilyy täällä todistamassa välinpitämätöntä asennetta tulevaan nähden.

Kun kylmäfuusiolaitoksia on julkisessa myynnissä muillakin kuin Andrea Rossilla, joka nytkin jo niitä kehuu myyvänsä, olemme jo menettäneet tilaisuutemme.

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi Vastaus kommenttiin #22

Mielenkiintoinen tuote jos sellaista ei enää myydä sen jälkeen kun ensimmäinen toimiva laitos on jonnekin rakennettu.

Tapani Porola

Satu Hassi. Mitä mieltä olet ydinvoiman 4. sukupolvesta? Moni pulju suunnittelee kovaa kyytiä ydinjätteellä ja toriumilla toimivia reaktoreita.

http://www.transatomicpower.com/company.php

http://www.transatomicpower.com/company.php

http://www.thorenergy.no/

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi

Toriumvoimaloista puhuttiin jo 1970-luvulla, ne mainittiin Otaniemen energiatekniikan opintomateriaaleissakin.

Niin kauan kuin kukaan ei myy toriumvoimaloita, ne ovat enemmänkin tulevaisuusvisioiden kuin energiapolitiikan kysymys.

Tapani Porola

No eikö energiapolitiikka ole juuri tulevaisuusvisiointia, oli kyse sitten ydinvoimasta, tuulivoimasta, aaltovoimasta tai mistä tahansa? Ei noiden uusiutuvienkaan tueton recordi nyt mikään kovin maata mullistava ole.

Eli toistan kysymykseni ja jatkan sitä, mitä mieltä olet ydinvoiman 4. sukupolvesta, ja olisitko valmis lobbaamaan sen puolesta samalla innolla mitä teet tuulivoiman ja aurinkoenergian suhteen?

En ymmärrä ydinfysiikasta mitään, mutta netistä lukemani perusteella "nopean reaktorin" (IFR) toimintavarmuus ja turvallisuus todistettiin Yhdysvalloissa vuosien 1984-1994 välillä. Eli juuri sellainen voimala, joka pystyy käyttämään ydinjätettä polttoaineena ja tuhoamaan sen lähes kokonaan. Sitten Clintonin hallinto lakkautti projektin rahoituksen ja ydinvoima jämähti paikoilleen.

Ja ilmeisesti toriumperustaisesta sulasuolareaktorista myös tehtiin toimiva prototyyppi jo 50-luvulla.

Fissiovoiman 4. sukupolvi lupaa kuun taivaalta ilmastonmuutoksen, energiahuollon ja ydinjäteongelman suhteen. Kukaan oikeasti maapallon tilasta huolestunut ei voi tätä potentiaalia sivuttaa.

Se on selvää, että ydinvoimassa on teille vihreille myös kasvojen säilytysongelma, kun vuosikymmeniä on vastustettu, mutta 4. sukupolvi mahdollistaisi tavallaan aloituksen puhtaalta pöydältä, koska se on niin edistyksellistä.

Käyttäjän satuhassi kuva
Satu Hassi Vastaus kommenttiin #23

Se, että maailmassa on (Deutsche Bankin mukaan) jo 30 maata, jossa sähköä saa oman katon aurinkopaneelista halvemmalla kuin verkosta, ei ole enää tulevaisuusvisiointia. Nyt on kyse siitä, miten se muuttaa koko sähköntuotantoa, lähivuosina ja seuraavien 10-20 vuoden aikana.

Jos nopean reaktorin turvallisuus on todistettu 11 vuotta sitten, miksi se ei ole yleistynyt? Älä sano että vihreät ovat syypäitä, esimerkiksi USAn kongressissa ei ole yhtään vihreää, eikä Venäjän duumassakaan.

Tapani Porola Vastaus kommenttiin #28

Aurinkoenergia on toki hieno juttu, ja sitä hienompi mitä vähemmillä tukiaisilla se tulee toimeen.

Tässä linkissä on asiaa IFR:stä
http://bravenewclimate.com/2009/10/16/ifr-spm/

"In his 1994 State of the Union address, President Clinton declared that the IFR was unnecessary and later that year Congress terminated the project. The scientists were ordered to dismantle the test reactor so it could never be restarted, and they came to understand that it would not be wise to criticize official policy so they stopped talking about it."

Pandoran lupaus elokuvassa mainittiin kyllä, että vihreillä järjestöillä oli Yhdysvalloissa sormensa pelissä IFRn vastaisessa propagandassa.

Kyllä ydinvoima väylänsä löytää uusiuvien rinnalle jos sille vaan annetaan mahdollisuus. Norjaan on nyt jo rakenteilla torium pilottivoimala, eli voi olla, että seuraavien 10-20 vuoden aikana nähdään hyvinkin energiavallankumous, joka jättää kaikki edelliset varjoonsa.

Eli vielä kerran: Oletko valmis myös lobbaamaan ydinvoiman 4. sukupolven puolesta, mikäli pilottilaitokset osoittautuvat taloudellisiksi ja turvallisiksi?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Saksan käyttämästä sähköstä jo yli neljännes tulee uusiutuvasta energiasta :

"Uusiutuva energia työllistää Saksassa jo 300 000 ihmistä. Uusiutuvan energian hinta on laskenut nopeasti.

Saksa on luopumassa ydinvoimasta ja panostaa vauhdilla uusiutuviin energialähteisiin. Nyt jo 26 prosenttia sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla. Tämä on yksi liittokansleri Angela Merkelin hallituksen tärkeimmistä projekteista."

http://yle.fi/uutiset/saksan_kayttamasta_sahkosta_

Niksmanni tekee varmaan jotain oikein:

http://takkirauta.blogspot.fi/2014/05/niksmanni-te...

Wind Energy and Electricity Prices:

http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/public...

The Economics of Wind Energy:

http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/public...

LARGE SCALE INTEGRATION OF WIND ENERGY IN THE EUROPEAN POWER SUPPLY:
analysis, issues and recommendations :

The economic impacts of wind power integration are beneficial :

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/docum...

Global solar dominance in sight as science trumps fossil fuels:

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambrose...

Toimituksen poiminnat